pspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowicepspsiolkowice

godlo

Aktualnie znajdujesz się:
Start  >  Dla rodziców

psppopielow  Dla Rodziców

Wniosek  dostępny  po  kliknięciu  linki  ze  stronami  (4  strony).

 

Za  dochód  uważa  sie  sumę  miesięcznych  przychodów  z  miesiąca  poprzedzającego  złożenie  wniosku  lub  w  przypadku  utraty  dochodu  z  miesiąca,  w  którym  wniosek  został  złożony,  bez  względu  na  tytuł  i  źródło  ich  uzyskania.  Miesięczna  wysokość  dochodu  uprawniająca  do  przyznania  stypendium  szkolnego  514zł  na  osobę  .W  przypadku  ubiegania  się  o  stypendium  dla  ucznia,  którego  rodzina  korzysta  ze  świadczeń  pieniężnych  z  pomocy  społecznej,  zamiast  zaświadczenia  albo  oświadczenia  o  wysokości  dochodów  przekłada  się  zaświadczenie  abo  oświadczenie  o  korzystaniu  ze  świadczeń  pieniężnych  pomocy  społecznej.

Wniosek  o  przyzanie  stypendium  należy  złożyć  w  sekretariaccie  Urzędu  Gminy  Popielów  w  terminie  :

a)  do  15  września  danego  roku  szkolnego  w  przypadku  uczniów  szkół,

b)  do  15  pażdziernika  danego  roku  szkolnego  w  przypadku  słuchaczy  kolegiów  nauczycielskich,nauczycielskich  kolegiów  języków  obcych  i  kolegiów  pracowniczych  służb  społecznych.

Druki  dostępne  są  w  sekretariacie  PSP  w  Starych  Siołkowicach  oraz  w  Urzędzie  Gminy  Popielów.

  
Góra
pspsiolkowicePubliczna Szkoła Podstawowa
w Starych Siołkowicach
ul. Michała 2
tel. 77 4694 506
fax. 77 4694 506
psp.siolkowice@popielow.pl
Start  |  Mapa Strony  |  Kontakt
 
pspsiolkowice pspsiolkowice pspsiolkowice pspsiolkowice pspsiolkowicepspsiolkowice pspsiolkowice 
Wszystkie Prawa Zastrzeżone
Projekt i wykonanie WEBSONAL